عراقي شاعر و عارف نامدار كميجان , komijan_araghy

دوشنبه ٩ آبان ،۱۳٩٠

دیوان شعر عراقی

دو سه سال پیش فرمانداری کمیجان با همکاری جمعی از مردم و جوانان مراسمی را در کمیجان برگزار کرده بود و در طی این مراسم که اخبارش را قبلا در وبلاگهای مختلف بعرض رسانده بودم یک کار خوب و سلیقه مندانه ای بخرج داده بودند .

یک جلد نفیس کتاب دیوان عراقی را به بنده نیز بعنوان میهمان هدیه دادند که خیلی از این کارشان لذت بردم .

به فرمانداری کمیجان پیشنهاد میکنم تعدادی از این کتاب را تجدید چاپ نموده و بعنوان هدیه به میهمانان هدیه نماید .

البته لازم است در ابتدای کتاب یک مقدمه جدیدی نوشته شود تا اشاره کاملی به وابستگی عراقی به کمیجان و عکس های مسجد و مقبره پدر آن شاعر که بنده دارم نیز بشود .

Mohammad Komijani
 
سه‌شنبه ۱ مهر ،۱۳۸٢

اصطلاحات صوفيه

اصطلاحات صوفيه

عراقي در توضيح اصطلاحات مشهور و معروف طايفة صوفيه ميگويد كه : اين كلماتي چندست ، از مصطلحات مشهور ، كه در ميان طايفة صوفيه ، ايدهم الله بتوفيقه ، در نثر و نظم وارد و واقعست و اين بر سه مطلب بنا افتاد :

و در ادامة مطالب كلماتي مانند : ميل ، آرزو ، دوستي ، محب ، محبوب ، عشق ، حسن ، جمال ، جلال ، پاكبازي ، حضور ، غيبت ، خواب ، بيداري ، علف ، سيم ، زر ، گوهر ، جستجو و گفتگو و ... را تعريف و تشرح مي نمايد .

براي اطلاع بيشتر از عظمت كار شاعر ، خوانندة محترم را به كتاب كليات عراقي به كوشش مرحوم سعيد نفيسي حواله ميدهم .

آن عاشق مست لاابالي

كز عشق دمي نبود خالي 

سجاده بدوش و سبحه در دست  

مي گشت بكوي عشق پيوست 

عشقست حيات جاوداني

بي عشق مباد زندگانی

واقعا که بی عشق مباد زندگانی 

Mohammad Komijani
 
سه‌شنبه ۱ مهر ،۱۳۸٢

لمعات

لمعات

كتاب لمعات را شاعر با اين جمله آغاز و با اشعار نغزي ادامه  مي دهد :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله الذي نور وجه حبيبه بتجليات الجمال ، فتلالو نوراً  و ابصر فيه غايات الكمال ، ففرح به سروراً و صدره علي يده و صافاه  و آدم لم يكن شيئاً مذكورا و لاالقلم كاتباً و لااللوح مسطورا ، فهو كنزالوجود و مفتاح خزاين الجود و قبله الواجد و الموجود و صاحب لواء الحمد و المقام المحمود ، الذي لسان مرتبته يقول : عمربن الفارض :

و اني كنت بن آدم صوره           فلي فيه معني شاهد بابوتي گفتا : بصورت ار چه ز اولاد آدمم

از روي مرتبت بهمه حال برترم

چون بنگرم در آيينه عكس جمال خويش

گردد همه جهان بحقيقت مصورم

آن دم كزو مسيح همي مرده زنده كرد

يك نفخه بود از نفس روح پرورم

في الجمله مظهر همه اشياست ذات من

بل اسم اعظمم ، بحقيقت چو بنگرم

×××××××××××××××××××××××

اندرين بحر بيكرانه چو غوك

دست و پايي بزن ، چه داني ؟ بوك

كندرين بحر اگر چه آن نكني

دست و پايي بزن ، زيان نكني

كي بود ما زما جدا مانده ؟

من و تو رفته و خدا مانده ؟

سيزلرساغ اولون 

Mohammad Komijani
 
سه‌شنبه ۱ مهر ،۱۳۸٢

مثنوی

مثنوي

عشاق نامه يا دهنامه مثنوي را عراقي در 1064 بيت سروده است و با اين ابيات آغاز و پايان مي پذيرد :

هر كه جان دارد و روان دارد

واجبست آنكه درد جان دارد

حمد بي حد كردگار احد

صمد لم يلد ولم يولد

آنكه ذاتش بريست از آهو

الذي لا اله الا هو

مالك الملك قادر بي عيب

صانع عالم شهادت و غيب

ربنا جل و قدره و علا

آنكه از بدو فطرت اولي

خلق در دست قدرت او بود

قدرتش دستبرد صنع نمود

××××××××××××××××××

از تو مهرم چو در نهاد بود

من كيم ؟ تا مرا مراد بود ؟

جز مرادت مرا مرادي نيست

غير از اين خاطري و يادي نيست

تا كه خاك درت پناه منست

آستان تو سجده گاه منست

زين سخنها خلاصه داني چيست ؟

آنكه : دور از تو من ندانم زيست

گرچه داري چو من هزارهزار

ختم گشت اين سخن برين گفتار

سيزلرساغ اولون

Mohammad Komijani
 
سه‌شنبه ۱ مهر ،۱۳۸٢

رباعيات

رباعيات

در زمينة رباعيات نيز شاعر ابياتي چند سروده است كه تعداد 334 بيت از آنرا مرحوم سعيد نفيسي در كليات خود گردآوري نموده است و با ابيات زير آغاز و خانمه مي يابد :

با آنكه خوش آيد از تو اي يار جفا

ليكن هرگز جفا نباشد چو وفا

با اينهمه راضيم به دشنام از تو

از دوست چه دشنام ، چه نفرين ، چه دعا

ميخانه و مسجد همه از اسبابست

هركس كه برين بماند او در خوابست

آنجا كه ببينند خدا را پاكان

نه مسجد و ميخانه ، ولي محرابست

يارب تو مرا بخود توانگر گردان

وزهرچه جز از تست دلم برگردان

آميخته شد مس دغل با نقدم

آخر نظري مس مرا زر گردان

اميد بلبل بيدل ز گل وفاداريست

ولي وفا نكند شاهدي كه بازاريست

همه شب بر آستانت شده كار من گدايي

بخدا كه اين گدايي ندهم به پادشايي

ز فراق چون ننالم ز دل شكسته چون ني ؟

كه بسوخت بندبندم ز حرارت جدايي

نه به سرو تكيه كردم ، نه به ساية صنوبر

بتو تكيه كردم اي شه كه تو ساية خدايي

مه من هنوز طفلي به جفا مباش مايل

كه طبيعت تو عادت نكند به بي وفايی

سيزلرساغ اولون 

Mohammad Komijani
 
سه‌شنبه ۱ مهر ،۱۳۸٢

غزليات

غزليات

غزليات عراقي  بيشترين حجم اشعار شاعر را در بر مي گيرد و تعداد 3067 بيت از غزليات وي قابل دسترسي بوده است و اين بخش از اشعار با بيت هاي زير آغاز و با ابيات بعدي خاتمه مي يابد :

هر سحر صد ناله و زاري كنم پيش صبا

تا زمن پيغامي آرد بر سر كوي شما

باد مي پيمايم و يرباد عمري ميدهم

ورنه بر خاك در تو ره كجا يابد صبا ؟

چون ندارم همدمي ، با باد ميگويم سخن

چون نيابم مرهمي ، از باد ميجويم شفا

خود ندارد بي رخ تو زندگاني قيمتي

زندگاني بي رخ تو مرگ باشد با عنا

با آنكه ز گلشن وصالت                    دانم نرسد به بنده بويي

ليكن شده ام به آرزو شاد                 مآزار تو ، كم ز آرزويي

سوداي محال در دماغم                   افكنده به هرزه هايهويي

داده سر خويش را عراقي              زير خم زلف تو چو گويی 

سيزلرساغ اولون 

Mohammad Komijani
 
سه‌شنبه ۱ مهر ،۱۳۸٢

ترجيعات

ترجيعات

ترجيعات شاعر 403 بيت است و با اين ابيات آغاز ميشود :

اي زده خيمة حدوث و قدم

در سراپردة وجود و عدم

جزتو كس واقف وجود تو نيست

هم تويي راز خويش را محرم

از تو غايب نبوده ام يكروز

وز تو خالي نبوده ام يكدم

پيش درياي كبرياي تو هست

دو جهان كم ز قطره اي شبنم

كه بغير از تو در جهان كس نيست

جز تو موجود جاودان كس نيست

ما را برهان زما ، كه تا ما    

با خويشتنيم بت پرستيم

گر نيك و بديم ، ور بد و نيك

هم آن توايم هرچه هستيم

در ده قدحي ، كه از عراقي

الا به شراب وا  نه رستيم

سيزلرساغ اولون 

Mohammad Komijani
 
سه‌شنبه ۱ مهر ،۱۳۸٢

ترکيبات

تركيبات

تركيبات شاعر 180 بيت است كه با بيت زير آغاز و با بيت بعدي خاتمه مي يابد :

عشق ار بتو رخ عيان نمايد                      در آينة جهان نمايد

اين آينه چهرة حقيقت                       هردم بتو رايگان نمايد

بر سر كوي هر يكي گردون       چون عراقي كمينه چاكر باد

دوحة روضة منور تو                     رشك گلزار خلد ازهر باد

سيزلرساغ اولون

Mohammad Komijani
 
سه‌شنبه ۱ مهر ،۱۳۸٢

مقطعات

مقطعات

مقطعات شاعر44 بيت است كه با دو بيتي زير آغاز مي شود :

ميان يك دله ياران بسي حكايتهاست

كه آن سخن به زبان قلم نيايد راست

 

چه دانم و چه نمايم ؟ چگونه و چه كنم ؟

كه جان من زغم عاشقي بخواهد كاست

سيزلرساغ اولون

Mohammad Komijani
 
سه‌شنبه ۱ مهر ،۱۳۸٢

مناجات

مناجات

اشعار و قصايد عراقي بيش از آنكه شعر باشد مناجات بدرگاه حضرت احديت است ، اين چند بيت را كه آخرين ابيات قصايد آن عارف نامور است بخوانيد :

از ياد لب تو عاشقان را

هر لحظه هزار كامراني

جانهات فدا ، كه از لطافت

آسايش صد هزار جاني

هر وصف كه در ضميرم آيد

چون در نگرم وراي آني

عاجز شدم از بيان وصفت

زيرا كه تو برتر از بياني

حال من ناتوان تو داني

گر بهتر از اين كني تواني

بي روي تو نيستم خوش و شاد

بي تو چه خوشي و شادماني ؟

سيزلرساغ اولون

 

Mohammad Komijani
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

صفحات دوستان


فرزندان كميجان

چؤگور

كميجان خبر

كميجان 1

چرگزي كميجان

عاقبت به خير

درباره نويسنده

شعر كميجان

هنر كميجان

حاج رضوان

دائرةالمعارف کميجانانساب كميجان

ايلهاي برچلو و بزچلو

تاريخ و جغرافياي كميجان

تعزيه خواني در كميجان

داداشعلی كلوانی

شهداي كميجان

عراقي - شاعر كميجان

فرهنگ و آداب كميجان

گؤللر و قوش دره

مشهدي تقي جاويد

نامداران كميجان

درباره نويسنده

1 كميجان

تصاوير کميجانKomijan2002

Komijan View

Komijan Home Pages


GeoCities

IranSeek

Ryze

WebSpawner

سايتهاي مرتبط با بورچاليروزنامه نويد آذربايجان

(بورچاليهاي (نقده

بورچاليهاي گرجستان

قالي بورچالو

موسيقي بورچالي


آمار بازديدپرشين‌بلاگ