مقبره عراقی

سلام

در مردادماه ۸۲ باتفاق همسرم به سفر زيارتی سوريه رفتيم و من خيلی مشتاق بودم که مقبره عراقی را پيدا کنم ولی تنها چيزی که توانستم بيابم مقبره شيخ محی الدين عربی بود که يک عکس هم از آن گرفتم ولی گويا مقبره عراقی و پسرش در اثر تعريض خيابان از بين رفته باشد . از آن قبرستان هم ديگر اثری نديدم .

/ 1 نظر / 12 بازدید
فاطمه

و جهان از اين «غار» روشني گرفت ...عشق در حرا، حرمت جاويد يافت ؛ چرا كه حرا ، حريم نور است و روشنايي حرا در بلنداي سنگواره اي به حضور الهي محمد(ص) تا ابد اعتبار يافت. نفس جبرئيل كه دميد ديگر حرا ، مغاكي تيره نبود. قدمگاه فرشتگان آسماني بود كه ناموس بزرگ خدا را بر شانه بشر نهادند و محمد (ص) مبعوث شد.از آن زمان تا هميشه هستي، حرا، همچون خورشيد بر جان جهان مي تابد.....بعثت رسول اکرم حضرت مصطفي (ص) برپيروان شريعت محمدي مبارک باد