مناجات

مناجات

اشعار و قصايد عراقي بيش از آنكه شعر باشد مناجات بدرگاه حضرت احديت است ، اين چند بيت را كه آخرين ابيات قصايد آن عارف نامور است بخوانيد :<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

از ياد لب تو عاشقان را

هر لحظه هزار كامراني

جانهات فدا ، كه از لطافت

آسايش صد هزار جاني

هر وصف كه در ضميرم آيد

چون در نگرم وراي آني

عاجز شدم از بيان وصفت

زيرا كه تو برتر از بياني

حال من ناتوان تو داني

گر بهتر از اين كني تواني

بي روي تو نيستم خوش و شاد

بي تو چه خوشي و شادماني ؟

سيزلرساغ اولون

 

/ 1 نظر / 22 بازدید
فاطمه

و جهان از اين «غار» روشني گرفت ...عشق در حرا، حرمت جاويد يافت ؛ چرا كه حرا ، حريم نور است و روشنايي حرا در بلنداي سنگواره اي به حضور الهي محمد(ص) تا ابد اعتبار يافت. نفس جبرئيل كه دميد ديگر حرا ، مغاكي تيره نبود. قدمگاه فرشتگان آسماني بود كه ناموس بزرگ خدا را بر شانه بشر نهادند و محمد (ص) مبعوث شد.از آن زمان تا هميشه هستي، حرا، همچون خورشيد بر جان جهان مي تابد.....بعثت رسول اکرم حضرت مصطفي (ص) برپيروان شريعت محمدي مبارک باد