اصطلاحات صوفيه

اصطلاحات صوفيه <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

عراقي در توضيح اصطلاحات مشهور و معروف طايفة صوفيه ميگويد كه : اين كلماتي چندست ، از مصطلحات مشهور ، كه در ميان طايفة صوفيه ، ايدهم الله بتوفيقه ، در نثر و نظم وارد و واقعست و اين بر سه مطلب بنا افتاد :

و در ادامة مطالب كلماتي مانند : ميل ، آرزو ، دوستي ، محب ، محبوب ، عشق ، حسن ، جمال ، جلال ، پاكبازي ، حضور ، غيبت ، خواب ، بيداري ، علف ، سيم ، زر ، گوهر ، جستجو و گفتگو و ... را تعريف و تشرح مي نمايد .

براي اطلاع بيشتر از عظمت كار شاعر ، خوانندة محترم را به كتاب كليات عراقي به كوشش مرحوم سعيد نفيسي حواله ميدهم .

آن عاشق مست لاابالي

كز عشق دمي نبود خالي 

سجاده بدوش و سبحه در دست  

مي گشت بكوي عشق پيوست 

عشقست حيات جاوداني

بي عشق مباد زندگانی

واقعا که بی عشق مباد زندگانی 

/ 0 نظر / 15 بازدید