مقطعات

مقطعات <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مقطعات شاعر44 بيت است كه با دو بيتي زير آغاز مي شود :

ميان يك دله ياران بسي حكايتهاست

كه آن سخن به زبان قلم نيايد راست

 

چه دانم و چه نمايم ؟ چگونه و چه كنم ؟

كه جان من زغم عاشقي بخواهد كاست

سيزلرساغ اولون

/ 1 نظر / 15 بازدید
فاطمه

و جهان از اين «غار» روشني گرفت ...عشق در حرا، حرمت جاويد يافت ؛ چرا كه حرا ، حريم نور است و روشنايي حرا در بلنداي سنگواره اي به حضور الهي محمد(ص) تا ابد اعتبار يافت. نفس جبرئيل كه دميد ديگر حرا ، مغاكي تيره نبود. قدمگاه فرشتگان آسماني بود كه ناموس بزرگ خدا را بر شانه بشر نهادند و محمد (ص) مبعوث شد.از آن زمان تا هميشه هستي، حرا، همچون خورشيد بر جان جهان مي تابد.....بعثت رسول اکرم حضرت مصطفي (ص) برپيروان شريعت محمدي مبارک باد